Defnyddiwch eich e-bost ar gyfer eich cyfrif. Bydd côd dilysu yn cael ei anfon atoch. Unwaith y byddwch wedi derbyn y côd dilysu, byddwch yn gallu dewis cyfrinair newydd ar gyfer eich cyfrif.