Cartref

Theatr Ieuenctid Môn

Sefydlwyd y Theatr yn 2000 gyda’r bwriad o ddarparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc o Ynys Môn i berfformio a dysgu sgiliau’r Theatr drwy gyfrwng y Gymraeg ac mewn awyrgylch anffurfiol a llawn hwyl. Mae’r Theatr wedi llwyfannu llawer o sioeau dros y blynyddoedd sydd o’r safon uchaf. Mae aelodau’r Theatr hefyd wedi cael profiadau ar y teledu a’r llwyfan ers iddi gael ei sefydlu, gyda aelodau unigol wedi ennill rhannau yng nghyfres deledu Rownd a Rownd ac wedi bod yn llwyddiannus yn yr Eisteddfod Genedlaethol .

TIM BACH – Cynhelir gweithdai wythnosol ar gyfer plant rhwng 7 ac 11 oed yn Amlwch, Llanfairpwll a Llangefni.

TIM MAWR – Cynhelir gweithdai wythnosol ar gyfer aelodau hŷn rhwng 11 ac 18 oed yn Neuadd y dref Llangefni.

 

 

Gweithdai Arbenigol - Archebwch Rŵan

Gweithdai Arbenigol